Aandachtspunten EA-vanggewassen

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarbij moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Algemene voorwaarden

Voor EA-vanggewassen gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Het vanggewas moet uiterlijk 15 oktober ingezaaid worden en moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.
  • Bij vanggewassen van de categorieën 1 (vanggewassen algemeen) en 2 (aaltjesbestrijding) moet een mengsel van minimaal twee toegestane soorten gebruikt worden.
  • De originele etiketten en aankoopbewijzen van het zaaizaad moeten minimaal vijf jaar bewaard worden en getoond kunnen worden bij een controle.

Voorwaarden hoeveelheid zaaizaad

Er moet voldaan worden aan de volgende twee voorwaarden wat betreft de hoeveelheid zaaizaad:

  • Er moet minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt worden. Een lijst is te vinden op de website van RVO.nl.
  • Het vanggewas moet de bodem zichtbaar bedekken.

Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan vanaf het oogsten van het hoofdgewas tot en met de acht weken dat het vanggewas minimaal op het land moet staan.

Vanggewassen en het nieuwe GLB

Eén van de mogelijke eco-activiteiten in het nieuwe GLB, ingaande op 1 januari 2023, is ‘Groenbedekking’. Daarvoor moeten percelen tussen 1 januari en 1 maart zichtbaar bedekt zijn. Dit is in te vullen door de vanggewassen van dit jaar te laten staan. Volgend voorjaar mag het vanggewas dan voor het onderwerken niet doodgespoten worden.

donderdag 14 juli, 2022|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarbij moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Algemene voorwaarden

Voor EA-vanggewassen gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Het vanggewas moet uiterlijk 15 oktober ingezaaid worden en moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.
  • Bij vanggewassen van de categorieën 1 (vanggewassen algemeen) en 2 (aaltjesbestrijding) moet een mengsel van minimaal twee toegestane soorten gebruikt worden.
  • De originele etiketten en aankoopbewijzen van het zaaizaad moeten minimaal vijf jaar bewaard worden en getoond kunnen worden bij een controle.

Voorwaarden hoeveelheid zaaizaad

Er moet voldaan worden aan de volgende twee voorwaarden wat betreft de hoeveelheid zaaizaad:

  • Er moet minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt worden. Een lijst is te vinden op de website van RVO.nl.
  • Het vanggewas moet de bodem zichtbaar bedekken.

Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan vanaf het oogsten van het hoofdgewas tot en met de acht weken dat het vanggewas minimaal op het land moet staan.

donderdag 15 juli, 2021|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden. Bij inzaai op of voor 15 juli start de achtwekentermijn altijd op 15 juli (categorie 1: vanggewassen algemeen).

Wijziging zaaidatum

In de Gecombineerde opgave is de geschatte inzaaidatum van het vanggewas of de geschatte oogstdatum van het hoofdgewas (bij onderteelt) ingevuld. Indien de werkelijke datum hiervan afwijkt, moet dit via een wijziging op de Gecombineerde opgave gemeld worden bij RVO.nl. Dit is met name van belang als het vanggewas eerder wordt ingezaaid of het hoofdgewas eerder wordt geoogst. De achtwekentermijn gaat dan in op de nieuw opgegeven datum. De melding moet uiterlijk op de dag van inzaai of oogst plaatsvinden. Anders vangt de achtwekentermijn pas aan op de melddatum. Het is niet mogelijk een datum in het verleden op te geven.

Mengsel en zaaihoeveelheden

Bij het zaaien van EA-vanggewassen moet altijd een mengsel gebruikt worden, behalve bij onderzaai. Dit mengsel mag alleen toegestane soorten bevatten. Het EA-vanggewas moet zorgen voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem, of men moet ten minste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen gebruiken. Etiketten en aankoopbewijzen moeten minimaal vijf jaar bewaard worden.

Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan vanaf het oogsten van het hoofdgewas tot en met de acht weken dat het vanggewas minimaal op het land moet staan.

donderdag 23 juli, 2020|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden. Bij inzaai op of voor 15 juli start de achtwekentermijn altijd op 15 juli (categorie 1: vanggewassen algemeen).

Wijziging zaaidatum
In de Gecombineerde opgave is de geschatte inzaaidatum van het vanggewas of de geschatte oogstdatum van het hoofdgewas (bij onderteelt) ingevuld. Indien de werkelijke datum hiervan afwijkt, moet dit via een wijziging op de Gecombineerde opgave gemeld worden bij de RVO.nl. Dit is met name van belang als het vanggewas eerder wordt ingezaaid of het hoofdgewas eerder wordt geoogst. Gezien de vroege graanoogst dit jaar zal hier in veel gevallen sprake van zijn. De achtwekentermijn gaat dan in op de nieuw opgegeven datum. De melding moet uiterlijk op de dag van inzaai of oogst plaatsvinden, anders vangt de achtwekentermijn pas aan op de melddatum. Het is niet mogelijk een datum in het verleden op te geven.

Mengsel en zaaihoeveelheden
Bij het zaaien van EA-vanggewassen moet altijd een mengsel gebruikt worden, behalve bij onderzaai. Dit mengsel mag alleen toegestane soorten bevatten. Het EA-vanggewas moet zorgen voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem, of men moet ten minste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen gebruiken. Etiketten en aankoopbewijzen moeten minimaal vijf jaar bewaard worden.

Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan vanaf het oogsten van het hoofdgewas tot en met de acht weken dat het vanggewas minimaal op het land moet staan.

donderdag 1 augustus, 2019|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Ga naar de bovenkant