Diensten

Onze accountants zorgen voor verantwoorde advisering, gericht op uw huidige situatie en toekomstige bedrijfsdoelen.

Wij zijn deskundige gesprekspartners als het gaat om:

 • samenstellen van jaarrekeningen;
 • opstellen van tussentijdse verslagen, kosten-, opbrengsten- en liquiditeitsbegrotingen;
 • opzetten en beoordelen van administratieve organisaties en interne controles;
 • analyse van bedrijfsresultaten en vermogensontwikkeling;
 • financieringsadviezen;
 • het begeleiden van bedrijfsoverdrachten;
 • begeleiden van startende ondernemers.

Uw financiële administratie is belangrijk. Daarmee verkrijgt u immers inzicht in de resultaten van uw onderneming.

Om u in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen, is het opzetten en bijhouden van een goede en betrouwbare financiële administratie van groot belang.

Als ondernemer kunt u bij ons terecht voor:

 • inrichten, verzorgen en beoordelen van uw administratie;
 • administratieve ondersteuning;
 • online boekhouden;
 • opstellen jaarrekening met samenstellingsverklaring en tussentijdse overzichten;
 • aangifte omzetbelasting (Nederland en internationaal);
 • begrotingen en liquiditeitsprognoses;
 • krediet- en subsidieaanvragen.

Zelf (een groot deel) van uw financiële administratie bijhouden? Wij zijn bekend met veel verschillende online boekhoudpakketten en kunnen op elk gewenst moment met u meekijken.

Een personeels- en salarisadministratie vergt nogal wat specialistische kennis. Er dient rekening te worden gehouden met zeer diverse wet- en regelgeving. Zelf uw salarisadministratie op orde houden is een lastige taak. Gelukkig kunnen wij u hierbij helpen.

U kunt voor de volgende werkzaamheden bij ons terecht:

– verzorgen complete salarisadministratie;
– salarisberekeningen;
– toepassen CAO – bepalingen;
– aanleveren van salarisgegevens aan diverse instanties;
– verzorgen van jaaropgaven;
– opstellen van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten;
– advisering loonkosten en kostprijzen;
– begeleiding en ondersteuning bij ontslagprocedures;
– het toepassen van het sociale zekerheidsrecht;
– advies en begeleiding.

Belasting betalen? Het liefst zo min mogelijk. Vaak is de eigen kennis onvoldoende om optimaal gebruik te kunnen maken van allerlei fiscale regelingen. Wij zorgen ervoor dat u binnen de wettelijk kader niet te veel betaald aan belasting. Steunenberg Administratieconsulten en Belastingadviseurs verzorgt de belastingaangifte voor zowel ondernemers als particulieren.

U kunt bij ons terecht met al uw soorten aangiften. Wij verzorgen uw:

– aangifte inkomstenbelasting;
– aangifte vennootschapsbelasting;
– aangifte omzetbelasting;
– aangifte loonheffing;
– aangifte schenk- en erfbelasting.

Steunenberg accountants en adviseurs voorziet u op meerdere terreinen van advies. Wij adviseren op verschillende zaken, zoals:

– fiscale en financiële aspecten;
– financieringsvraagstukken van uw onderneming;
– investeringsbeslissingen;
– keuze rechtsvorm van uw onderneming;
– bedrijfsoverdracht- en overname;
– advisering op het gebied van testamenten.

U wilt een eigen onderneming beginnen. Bij het starten hiervan komt veel kijken. U heeft een plan, maar is dit haalbaar en hoe kunt u de financiering rond krijgen? Welke rechtsvorm moet ik kiezen voor mijn onderneming. Met welke administratieve verplichtingen krijgt u te maken. Niet elke beginnende ondernemer heeft volledige kennis van het opzetten van een administratie en alle zaken die daarbij een rol spelen.

Goede advisering en begeleiding is van groot belang. Wij ondersteunen u graag om uw plannen te realiseren.

Wij hebben ruime ervaring met:

– Ondernemingsplannen;
– Financieringsaanvragen;
– Advisering rechtsvorm;
– Opzetten administratie;
– Verzorgen fiscale aangiften en advisering.

Wilt u kennismaken? Wij maken graag tijd voor u vrij.

Afspraak
maken