Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Wanneer dit jaar te veel fosfaat uit dierlijke mest, compost en/of een andere organische mest is aangewend op bouwland, mag dit onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar (fosfaatverrekening). Feitelijk wordt hiermee een deel van de fosfaatnorm van 2021 overgeheveld naar 2020.

Belangrijke voorwaarde is dat de overschrijding niet meer dan 20 kg fosfaat per ha bouwland mag bedragen. Bij een grotere overschrijding mag fosfaatverrekening in het geheel niet toegepast worden. De extra hoeveelheid fosfaat moet in 2021 in mindering gebracht worden op de fosfaatgebruiksnorm. Daarbij maakt het niet uit of de compensatie op bouwland of op grasland plaatsvindt. Het is niet toegestaan om het overschot nog een jaar door te schuiven. Twee jaar achtereen fosfaat verrekenen is dus niet toegestaan.

De fosfaatverrekening geldt alleen voor de gebruiksnormen, maar niet voor de mestverwerkingsplicht. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

donderdag 8 oktober, 2020|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, mag dit onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar (fosfaatverrekening). Feitelijk wordt hiermee een deel van de fosfaatnorm van 2020 overgeheveld naar 2019. Belangrijke voorwaarde is dat de overschrijding niet meer dan 20 kg fosfaat per ha bouwland mag bedragen. Bij een grotere overschrijding mag in het geheel gaan fosfaatverrekening toegepast worden. De extra hoeveelheid fosfaat moet in 2020 in mindering gebracht worden op de fosfaatgebruiksnorm. Het is niet toegestaan om het overschot nog een jaar door te schuiven. Twee jaar achtereen fosfaat verrekenen is dus niet toegestaan.

De fosfaatverrekening geldt alleen voor de gebruiksnormen, maar niet voor de mestverwerkingsplicht. Aanmelding voor fosfaatverrekening is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

donderdag 24 oktober, 2019|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Ga naar de bovenkant