Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (hagel, regenval, vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag). Tot de open teelten behoren akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij. Voor de premie kan men een vergoeding krijgen: de tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Deze tegemoetkoming kan men jaarlijks aanvragen via de Gecombineerde opgave.

In 2020 worden enkele wijzigingen doorgevoerd:

  • de brede weersverzekering wordt vrijgesteld van assurantiebelasting (21%);
  • de schadedrempel wordt verlaagd van 30 naar 20%;
  • het maximale subsidiepercentage wordt verlaagd van 65 naar 63,7%.