De Europese Commissie is onvoldoende overtuigd dat Nederland met het ingediende 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen ten aanzien van de waterkwaliteit tijdig zal halen. De derogatieaanvraag is daarom niet besproken in het Nitraatcomité op 15 december 2021. Dat betekent dat de volgende stap in de procedure tot derogatie nu nog niet kan worden gezet.

Gezien dat het Nitraatcomité slechts vier keer per jaar bijeen komt en Nederland nog meerdere presentaties moet geven ten aanzien van de derogatieaanvraag, is daarmee de kans aanwezig dat er volgend jaar pas heel laat duidelijkheid komt over of Nederland wederom toestemming krijgt voor het toepassen van derogatie.

De minister van LNV zegt in gesprekken met de Europese Commissie aangegeven te hebben dat een volgend kabinet zal besluiten over de maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de waterkwaliteit. Zij heeft daarbij gepleit voor flexibiliteit in de procedure om te komen tot derogatieverlening, zodat de besluitvorming in het tweede kwartaal van 2022 kan worden afgerond. De Europese Commissaris van Milieu zou toegezegd hebben bereid te zijn te kijken naar de aanpak van het nieuwe kabinet en te bezien of dat voldoende ambitieus is om enige flexibiliteit in de procedure te rechtvaardigen.