ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank hebben besloten dat kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen in verband met de coronacrisis. De banken kunnen dit doen omdat zij de afgelopen jaren gezonde buffers hebben opgebouwd en hier van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank de ruimte voor krijgen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op 19 maart 2020 in een nieuwsbericht.

De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Nadere details zijn te vinden of staan binnenkort op de websites van de banken.

De Rabobank vermeldt op haar website dat een verzoek tot uitstel bij de bank kan worden ingediend. Maar er dient eerst onderzocht te worden of gebruik gemaakt kan worden van overheidsmaatregelen, zoals het uitstellen van belastingen en het aanvragen van werktijdverkorting.

ABN AMRO vermeldt dat de commercial banking-klanten met een lopend krediet tot 2,5 miljoen euro zes maanden uitstel van rente en aflossingen krijgen. In april tot en met september worden voor deze bedrijven geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later voldoen. Wanneer men geen uitstel nodig heeft, vraagt ABN AMRO dit uiterlijk 31 maart te melden.