In 2006 is de Handreiking BEX ontwikkeld. Indien melkveebedrijven in het kader van vrije bewijsleer van dit instrument gebruikmaken, is dat voor RVO.nl en de NVWA reden om aan te nemen dat met dit instrument de werkelijke excretie anders kan zijn dan op basis van de forfaits berekend wordt. De controle is daarbij vooral gericht op de juistheid van de invoer van de gegevens en aannemelijkheid van de resultaten van de Handreiking BEX.

Enkele maanden geleden is de versie voor 2019 gepubliceerd met daarin enkele belangrijke aanscherpingen. Melkveehouders, die gebruik maken van BEX, moeten de definitieve uitdraai hiervan zo spoedig mogelijk na 31 januari van het opvolgende jaar in de administratie opnemen. De daarin opgenomen invoergegevens over dieren, diervoeders, huisvesting en mest dienen overeen te komen met de invoergegevens van de KringloopWijzer, waarvan men het resultaat over hetzelfde kalenderjaar ter beschikking stelt aan de afnemer(s) van de geproduceerde koemelk.