De preventieve maatregelen rondom het Coronavirus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming. Boeren zouden daardoor in de knel kunnen komen met de geldigheid van hun licentie voor gewasbescherming en plaagdierbeheersing. De minister van LNV heeft te kennen gegeven:
Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en hebt u vanwege de Corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulanceregeling op toepassen. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform uw Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kunt blijven uitoefenen.