Jonge landbouwers kunnen bovenop de basis- en vergroeningsbetaling een extra betaling krijgen. De extra betaling bedroeg in 2019 € 31,78 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag over 2020 wordt later dit jaar bekend gemaakt en geldt voor maximaal 90 ha.

Voorwaarden
Voor de extra betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • De landbouwer is jonger dan 41 jaar in het jaar dat het bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt en waarin hij voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft.
 • De blokkerende zeggenschap moet uiterlijk 15 mei 2020 zijn ingegaan. Dit moet blijken uit de registratie van de KvK. Deze registratie moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst (bijv. maatschaps- of vof-akte) of de statuten van het bedrijf staat.
 • De landbouwer heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2015 tot en met 15 mei 2020. Dit geldt voor de volgende situaties;
  • De landbouwer oefent als natuurlijk persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam.
  • De landbouwer is als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap en heeft blokkerende zeggenschap.
  • De landbouwer is als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting en men heeft blokkerende zeggenschap.
 • De landbouwer is (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Het bedrijf waarvoor de landbouwer de extra betaling aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat hij als bedrijfshoofd heeft opgericht of waarin hij zeggenschap heeft verkregen.
 • Het bedrijf waarvoor de landbouwer de extra betaling aanvraagt, heeft niet eerder de extra betaling toegekend gekregen voor een andere jonge landbouwer.