Het kabinet heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor de sierteelt, onderdelen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen om de gevolgen van de coronamaatregelen te beperken.

Sierteelt en voedingstuinbouw

Het kabinet werkt aan een regeling voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. Ondernemers die in de periode maart t/m mei 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren (2017-2019) een forse omzetderving hebben, komen in aanmerking voor een financiële compensatie om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert. De verwachte uitgaven bedragen ca. € 600 miljoen.

Fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen kunnen een compensatie krijgen voor de fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben liggen. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 1 miljoen ton aardappelen, die niet meer verwerkt kunnen worden tot frites. De vergoeding zal 40% bedragen van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 t/m februari 2020. De verwachte uitgaven bedragen ca. € 50 miljoen.

Uitvoering

De totale vergoeding per bedrijf wordt geplafonneerd om zeker te stellen dat alle bedrijven die aanspraak kunnen maken ook daadwerkelijk steun ontvangen. Beide regelingen zullen worden uitgevoerd door de RVO.nl. Op korte termijn volgt informatie over de uitwerking van de regelingen en hoe bedrijven zich kunnen aanmelden.