In de Gecombineerde opgave kan aangegeven worden dat men gebruik wil maken van fosfaatreparatie (fosfaatarme- en fixerende gronden) en/of fosfaatdifferentiatie. Bij de percelen moet vervolgens de fosfaattoestand (P-AL of Pw-waarde) vermeld worden. De fosfaattoestand moet gebaseerd zijn op een grondmonster dat op 15 mei 2020 niet ouder is dan vier jaar. Essentieel is dat de opgave tijdig wordt ingediend, dus uiterlijk 15 mei. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de gegevens niet of onvolledig worden ingediend. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Fosfaatreparatie

Bij het niet aanvinken van de vraag over fosfaatreparatie wordt deelname volledig uitgesloten.

Fosfaatdifferentiatie

Bij het niet aanvinken van de vraag over fosfaatdifferentiatie wordt deelname niet uitgesloten als men wel de fosfaattoestand van de percelen invult.

Fosfaatdifferentiatie en controle gebruiksnormen

Bij het niet aanvinken van de vraag over fosfaatdifferentiatie en het niet of niet tijdig invullen van de fosfaattoestand van de percelen, waarbij de fosfaattoestand later nog wordt nagezonden, worden de gegevens niet meegenomen in de beoordeling van de gebruiksnormen. Bij een overschrijding van de reguliere fosfaatgebruiksnorm kan de boete gematigd worden. Alle gegevens (vinkje, fosfaattoestand) kunnen nog tot 15 oktober via de Gecombineerde opgave worden ingestuurd.