In de Natuurbeschermingswetgeving was een vrijstelling opgenomen voor het weiden van vee en het bemesten van gronden. De Raad van State heeft echter eind mei geoordeeld dat deze activiteiten niet kunnen worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit betekent dat voor het weiden van vee en het bemesten van gronden in beginsel een Nbw-vergunning nodig is. De overheid werkt inmiddels aan een invulling hiervan. Gedurende het huidige beweidings- en bemestingsseizoen zal volgens de minister van LNV niet actief worden gehandhaafd op de vergunningplicht. Voor het volgende seizoen moet een aanpak beschikbaar zijn voor de legalisering van beweiden en bemesten.