De Hoge Raad heeft geoordeeld dat veehouders bij de overstap van de landbouwregeling naar de normale btw-regeling recht hebben op teruggave van omzetbelasting over de opfokkosten van het jongvee. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlange juridische strijd.

De Hoge Raad oordeelde dat zowel voor de kalveren als voor de melkkoeien de aftrek van omzetbelasting kan worden herzien. Het opfokken is aan te merken als het ontwikkelen van een bedrijfsmiddel. Dit houdt in dat de omzetbelasting die daarvoor in rekening is gebracht, aftrekbaar is overeenkomstig de bestemming en kan worden herzien (lees: gedeeltelijk worden teruggevraagd).

Deze uitspraak geldt niet alleen voor melkvee, maar ook voor ander gebruiksvee (bijv. zeugen, geiten). Door de afschaffing van de landbouwregeling zijn veel agrariërs overgegaan naar het reguliere omzetbelastingstelsel. Op grond van dit arrest zouden zij recht hebben gehad op teruggave van de omzetbelasting over de opfokkosten. De Belastingdienst heeft met de VLB afgesproken dat het voor agrariërs mogelijk is tot 7 augustus 2019 alsnog een ambtshalve verzoek in te dienen tegen hun eigen aangifte omzetbelasting om de betaalde omzetbelasting terug te vragen.