Runderen moesten tot nu toe kort na de geboorte worden voorzien van twee conventionele oormerken. Sinds 21 februari 2020 is echter ook het gebruik van elektronische identificatiemiddelen toegestaan. Daartoe is de Regeling identificatie en registratie van dieren gewijzigd.

Kalveren geboren na inwerkingtreding gewijzigde regeling
Door het introduceren van elektronische identificatiemiddelen zijn nu de volgende combinaties toegestaan:

  1. twee conventionele oormerken;
  2. een conventioneel oormerk en een elektronisch oormerk, waarbij de transponder in het oormerk is geplaatst;
  3. een conventioneel oormerk en een elektronisch oormerk, waarbij de transponder in de maagbolus is geplaatst;
  4. een conventioneel oormerk en een elektronisch oormerk, waarbij de transponder met een injectaat wordt aangebracht.

Runderen geboren voor inwerkingtreding gewijzigde regeling
De regeling maakt het mogelijk om bij runderen, die voor 21 februari 2020 zijn geboren en gemerkt zijn met twee conventionele gele oormerken, een van de conventionele merken te vervangen door een elektronisch merk. Bij combinaties van conventionele en elektronische merken gelden echter specifieke kleureisen voor de conventionele merken. Dit heeft tot gevolg dat beide gele oormerken verwijderd moeten worden. Daarvoor in de plaats komen vervolgens een nieuw conventioneel merk met een andere kleur en het elektronische merk. Dit is noodzakelijk omdat altijd op basis van het aanwezige zichtbare merk vastgesteld moet kunnen worden of het dier ook met een maagbolus of transponder is geïdentificeerd. Bij wijze van uitzondering mag de houder van de dieren zelf de noodzakelijke ingrepen verrichten om de conventionele merken te vervangen.

Let op! Een correcte identificatie en registratie van dieren maakt deel uit van de GLB-randvoorwaarden. Een overtreding kan niet alleen leiden tot een boete, maar ook tot een korting op de uitbetaling van GLB-subsidies.