Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer op zand- en lössgrond in de periode van 1 februari tot en met 10 mei direct na het vernietigen van grasland er maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen worden geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm met 65 kg per ha aardappelen verlaagd en met 85 kg per ha maïs. Het is dan niet meer nodig een scheurmonster te nemen. De korting bij de teelt van maïs is dit jaar eenmalig verhoogd met 20 kg naar 85 kg per ha, als compensatie voor het uitstel van de inzaaidatum van een vanggewas na de teelt van maïs in 2021. Dit uitstel heeft geleid tot minder stikstofopname door het vanggewas, met het risico op een hogere stikstofuitspoeling.

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de korting op de stikstofgebruiksnorm als het vernietigde gras het voorgaande jaar was ingezaaid als vanggewas na maïs of als niet-vlinderbloemige groenbemester.

donderdag 10 februari, 2022|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer direct aansluitend aan het vernietigen van grasland in de periode van 1 februari tot en met 10 mei op zand- en lössgrond maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen worden geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm gekort met 65 kg per ha. Het is dan niet meer nodig een ‘scheurmonster’ te nemen. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de korting op de stikstofgebruiksnorm als het vernietigde gras het voorgaande jaar was ingezaaid als verplicht vanggewas na maïs. De korting geldt evenmin voor gras dat als niet-vlinderbloemige groenbemester is ingezaaid. In deze gevallen heeft dit gewas niet voldoende stikstof uit de bodem kunnen opnemen om de korting te kunnen ondervangen.

donderdag 11 maart, 2021|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Ga naar de bovenkant