Wanneer u een bedrijfscontrole door de NVWA of een andere controleorganisatie verhindert, wordt u volgens EU-wetgeving volledig uitgesloten van steun, bijvoorbeeld bedrijfstoeslag. Daarbij is volgens de rechter geen enkele ruimte voor een belangenafweging. Komt een controle ongelegen of heeft u om goede redenen uw bedenkingen, bespreek dit dan met de controleur, maar weiger de controle niet.

Ook de huidige coronacrisis is op zich geen reden om een bedrijfscontrole te verhinderen. Maar ga wel in overleg met de controleur hoe de controle wordt uitgevoerd en welke waarborgen er genomen (moeten) worden om alle risico’s van besmetting uit te sluiten.