De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt vanaf 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1% of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd. In die gevallen legt de NVWA een bestuurlijke boete op aan zowel de pluimveehouder als aan de betrokken vangploegen. De NVWA zet met de lagere handhavingsgrens in op verdere verbetering van het welzijn van pluimvee tijdens het vangen en het transport. Tot 1 januari 2024 hanteert de NVWA nog de huidige handhavingsgrens van 2%. Het is wettelijk verboden om dieren te vervoeren of te laten vervoeren op een zodanige wijze dat het de dieren letsel of onnodig lijden berokkent.

Uit naleefmetingen en de bevindingen uit het dagelijks toezicht blijkt dat het aantal overtredingen bij de binnenlandse koppels de afgelopen jaren flink is gedaald. Hieruit concludeert de NVWA dat de sector in staat is om pluimvee rustiger te vangen en zorgvuldiger met dieren om te gaan. Door het verlagen van de handhavingsgrens verwacht de NVWA dat het welzijn van pluimvee tijdens het proces van vangen en transporteren nog beter gewaarborgd wordt. In de loop van 2023 voert de NVWA opnieuw een naleefmeting vangletsel uit.