Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw is bedoeld om agrarische ondernemers te stimuleren versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering. 

Onderdelen omschakelprogramma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Investeringsfonds.
  2. Subsidieregeling bedrijfsplannen voor omschakeling.
  3. Subsidieregeling demonstratiebedrijven.
  4. Werkkapitaalregeling.

Het investeringsfonds is medio 2021 middels een pilot in werking getreden. De subsidieregelingen zijn in november/december 2021 opengesteld geweest. De werkkapitaalregeling is nu ook verder uitgewerkt.

Overbruggingskrediet Omschakelprogramma (BL Plus)

Voor land- en tuinbouwondernemers, die willen omschakelen naar biologische landbouw of een duurzamere manier van produceren, is de financiering vaak één van de belemmeringen. Met het BL Plus Overbruggingskrediet kan extra werkkapitaal worden aangetrokken om de omschakelingsperiode te overbruggen. De omschakelperiode is de periode waarin vanwege de omschakeling nog onvoldoende wordt verdiend om de kosten te kunnen dekken.

BL Plus bij omschakeling naar biologische landbouw

Voor de omschakeling naar biologische landbouw onder SKAL-certificering kunnen bedrijven voor een BL Plus terecht bij een aangesloten bank of financier.

BL Plus bij omschakeling naar duurzamere bedrijfsvoering

Voor de omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering moet eerst een aanvraag gedaan worden voor financiering vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. De bank kan dan vervolgens ook bij RVO.nl een beroep doen op het BL Plus Overbruggingskrediet. Een aanvraag vanuit het IDL is mogelijk in de pilotfase die loopt tot 14 juli 2022.