Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (rodenticiden) wordt steeds meer aan regels gebonden. Daarom adviseert het Bureau Erkenningen om de licentie voor knaagdierbeheersing op het agrarische bedrijf (KBA) los te koppelen van de licentie voor gewasbescherming. Het overheidsbeleid is erop gericht om het gebruik van rodenticiden terug te dringen. Agrariërs hebben nu nog de mogelijkheid om zelf deze middelen aan te schaffen en toe te passen. Hierbij is voorlopig minimaal een licentie KBA noodzakelijk. Vaak is deze licentie gekoppeld aan een licentie gewasbescherming. Vanwege de verwachte veranderingen bij het gebruik van rodenticiden wordt agrariërs aangeraden om de koppeling tussen de licentie gewasbescherming en de licentie KBA op te heffen. Beide licenties kunnen onafhankelijk van elkaar blijven bestaan of vervallen. De eisen voor verlengen veranderen niet.

Als de koppeling in stand blijft, moeten alle benodigde kennisbijeenkomsten worden gevolgd. Bij een gekoppelde licentie moet dus ook de kennisbijeenkomst KBA gevolgd zijn. Het ontkoppelen kan volgens het Bureau Erkenningen eenvoudig via www.erkenningen.nl: log in en ga naar blad [licentie]. Kies daarna [ontkoppel KBA-licentie] en volg de stappen. Studiepunten die al zijn behaald, worden bijgeschreven op de ontkoppelde licentie waar ze van toepassing zijn. Welke eisen in de toekomst gelden, is nog niet bekend. Nieuwe eisen voor het gebruik binnen en buiten agrarische bedrijfsgebouwen zijn in ontwikkeling.