Regels scheuren grasland

Regels scheuren grasland

Het kan wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?

Klei- en veengrond

Op klei- en veengrond mag grasland tot en met 15 september vernietigd worden. Als er na het vernietigen een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijken dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. 

Zand- en lössgrond

Grasland op zand- en lössgronden mag tot en met 1 september gescheurd worden als direct aansluitend weer gras wordt gezaaid. In deze situatie wordt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare toegepast. Er geldt geen stikstofbemonsteringsplicht. Het scheuren of vernietigen moet voor de uitvoering hiervan doorgegeven worden via mijn.rvo.nl.

Let op! Een overtreding van de regels voor het scheuren van grasland kan leiden tot automatische intrekking van derogatie en het opleggen van een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies.

donderdag 23 juli, 2020|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Regels scheuren grasland

Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?

Klei- en veengrond
Op klei- en veengrond mag grasland tot en met 15 september vernietigd worden. Als er na het vernietigen een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijken dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. 

Zand- en lössgrond
Grasland op zand- en lössgronden mag tot en met 1 september gescheurd worden als direct daarna gras wordt gezaaid. In deze situatie wordt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per ha toegepast. Er geldt geen stikstofbemonsteringsplicht. Het scheuren of vernietigen moet uiterlijk zeven dagen voor de uitvoering hiervan doorgegeven worden via mijn.rvo.nl.

donderdag 8 augustus, 2019|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Ga naar de bovenkant