Drijfmest
Vanaf dit jaar is de uitrijdperiode van drijfmest op bouwland blijvend verlengd van 31 augustus naar 15 september. Vorig jaar was het nog een tijdelijke verlenging. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid;
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • in het daarop aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

Het uitrijden van drijfmest na een vroege oogst van maïs (voor 15 september) op zand- en lössgronden is niet toegestaan.

Vaste mest
Het uitrijden van vaste mest op klei- en veengrond is op bouwland het hele jaar toegestaan. Op zand- en lössgrond alleen in de periode 1 februari tot en met 31 augustus. Het uitrijden van vaste mest na een zeer vroege oogst van maïs (voor 31 augustus) op zand- en lössgronden is niet toegestaan.