Vanaf 2024 zijn biologische ondernemers verplicht een risicobeheersplan op te stellen. Dit plan moet de risico’s beschrijven die binnen het bedrijf bestaan, die de betrouwbaarheid van het biologische product zouden kunnen aantasten. Dit moet bijdragen aan de betrouwbaarheid van het biologische product voor de consument.

Opstellen risicobeheersplan

Het risicobeheersplan bevat een bedrijfsbeschrijving en een risicoanalyse die al eerder verplicht waren voor biologische ondernemers. Vanaf 2024 zal de Skal-inspecteur tijdens de periodieke inspectie aandacht besteden aan het doorlopen en checken van het risicobeheersplan. Wanneer het plan niet volledig is, ziet Skal dit als een lichte afwijking. Er is sprake van een ernstige afwijking als in 2023 geen risicoanalyse is gemaakt en het risicobeheersplan in 2024 ontbreekt.

Een risicobeheersplan moet stilstaan bij de risico’s die een negatief gevolg kunnen hebben voor de betrouwbaarheid van het biologische product. Specifiek moet het plan zich richten op:

  • verontreiniging van biologische producten met niet-toegestane stoffen;
  • vermenging of verwisseling van biologische, in omschakeling en niet-biologische producten.