Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.

De genoemde gewassen moet men zelf of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende industrie leveren. Zij maakt van de tarwe en gerst producten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor menselijke consumptie.

Een bovengemiddelde opbrengst betekent voor wintertarwe en -gerst een opbrengst van meer dan 9 ton, voor zomertarwe meer dan 8 ton, voor zomergerst meer dan 7 ton, voor suikerbieten meer dan 75 ton en voor aardappelen meer dan 50 ton, dit alles per hectare. Deze opbrengst moet in elk van de drie jaren gerealiseerd zijn: men mag geen gemiddelde uitrekenen.

Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei.

Combineren met equivalente maatregelen

De stikstofdifferentiatie kan gecombineerd worden met de equivalente maatregelen. Dat kan echter alleen als het geen dubbele verhoging van de gebruiksnormen oplevert. Men kan zich voor hetzelfde gewas dus niet aanmelden voor meerdere regelingen.