Varkens- en pluimveebedrijven, die deelnemen aan de stoppersregeling in het kader van het Actieplan ammoniak (gedoogstoppers), moeten vóór 1 januari 2020 stoppen met het houden van varkens en/of pluimvee. Daarnaast moet volgens het actieplan de melding of milieuvergunning voor deze datum worden ingetrokken.

Intrekking van deze melding of vergunning kan echter ook gevolgen hebben voor de Nb-vergunning en daarmee voor de ammoniakrechten. Wanneer deze rechten vervallen, kunnen deze niet meer gebruikt worden voor uitbreiding in andere dieren (intern salderen) of verkoop aan derden (extern salderen). Om dit te voorkomen is het te overwegen te wachten met intrekking van de vergunning of melding, wanneer omzetting of overdracht van de rechten niet tijdig is geregeld. De verwachting is dat de gemeente namelijk eerst nog de mogelijkheid biedt om het ‘gebrek’ te herstellen, alvorens overgegaan wordt tot het opleggen van een dwangsom.

Wanneer men na 1 januari 2020 nog varkens en/of pluimvee houdt, zal volledig moeten worden voldaan aan de eisen in het Besluit emissiearme huisvesting.