RVO.nl is begin november gestart met het versturen van de beslissingen op de directe betalingen GLB 2019 (basisbetaling, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie). Vanaf 1 december wordt gestart met de uitbetalingen. Op 31 december 2019 heeft naar verwachting 95% van de aanvragers een beslissing over de basisbetaling ontvangen. De resterende 5% wordt voor 30 juni 2020 afgehandeld.

Basisbetalingen
De basisbetaling is in 2019 voor iedereen gelijk, namelijk € 262,91 per hectare subsidiabele landbouwgrond.

Uitbetaling vergroeningsbetaling
De vergroeningsbetaling van € 113,70 per ha wordt zoveel mogelijk samen met de basispremie uitbetaald, mits alle vergroeningscontroles zijn uitgevoerd. Er zijn echter controles die pas na 1 januari 2020 gedaan kunnen worden. Dit zal met name gelden voor akkerbouwbedrijven.

Extra betaling jonge landbouwers
Het bedrag voor de extra betaling voor jonge landbouwers is nog niet vastgesteld, omdat nog niet alle controles zijn afgerond.

Graasdierpremie
De bedragen voor de graasdierpremie voor 2019 zijn € 153 per rund en € 53 per schaap. Als het budget wordt overschreden, kunnen deze bedragen echter nog gekort worden. Het versturen van de beslisbrief en de uitbetaling starten op 1 maart 2020.

Korting directe betalingen
In 2019 wordt er geen plafondkorting GLB toegepast op de directe betalingen. De extra plafondkorting, waarmee geld gereserveerd wordt voor eventuele crisisuitgaven in 2020 (de financiële discipline), bedraagt dit jaar 1,432635% van de betalingen vanaf € 2.000.