Het kabinet heeft besloten extra financiële steun te verlenen aan bedrijven, die worden getroffen door de aanscherping van de coronamaatregelen. Voor deze aanpassingen wordt 1,3 miljard euro uitgetrokken.

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt ook in het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. Ondernemers die in dit kwartaal minimaal 30% omzetverlies hebben ten opzichte van de referentieperioden en ook aan de overige voorwaarden van de regeling voldoen, kunnen in de loop van dit kwartaal TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor ondernemers, die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan.

Daarnaast hebben land- en tuinbouwbedrijven nog steeds te maken met het landbouwspecifieke plafond van het staatssteunkader, waardoor gelijke behandeling met andere bedrijven die TVL-steun ontvangen niet mogelijk is. Daarom wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal opengesteld. Hiervoor is 20 miljoen euro gereserveerd.