De hoogte van de vergoeding voor de in te leveren varkensrechten bij deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is bekend gemaakt. Varkenshouders in het concentratiegebied Oost ontvangen € 52 per ingeleverd varkensrecht. Het concentratiegebied Oost omvat delen van de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. Voor het concentratiegebied Zuid is het bedrag € 151 per varkensrecht. Het concentratiegebied Zuid omvat delen van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

De prijzen passen volgens een nieuwsbericht van RVO.nl bij de regio en de markt op dit moment en zijn vastgesteld door Wageningen Universiteit (WUR). Subsidieaanvragen kunnen vanaf 25 november 2019 9.00 uur worden ingediend bij RVO.nl. De aanvraag moet uiterlijk op 15 januari 2020 binnen zijn.