De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van eHerkenning om te kunnen inloggen op mijn.rvo.nl. Veel bedrijven hebben toen een eHerkenningsmiddel aangeschaft en een beheerder, bijvoorbeeld een bedrijfshoofd, gemachtigd om namens het bedrijf te handelen. eHerkenning kent een bepaalde geldigheidsduur, afhankelijk van de leverancier. Deze geldigheidsduur verloopt momenteel in veel gevallen. Wanneer de machtiging is verlopen, kan men geen gebruik meer maken van eHerkenning en kan men dus niet inloggen op mijn.rvo.nl. Dit kan zeer vervelende consequenties hebben. Zorg daarom dat de machtiging op tijd wordt verlengd. Meestal ontvangt men hierover bericht van de aanbieder. Daarin staat ook hoe de verlenging geregeld moet worden.

De verlenging is alleen noodzakelijk voor het gebruik van eHerkenning. Wanneer men een machtiging heeft afgegeven aan een derde, bijvoorbeeld een adviseur, dan loopt deze machtiging gewoon door.