De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spoort geiten- en schapenhouders aan om hun dieren te vaccineren tegen Q-koorts.

Voor wie is vaccinatie verplicht?
Vaccinatie tegen Q-koorts is verplicht voor alle houders van schapen en geiten, die bezoekers toelaten bij hun dieren. Voorbeelden zijn kinderboerderijen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren en boerencampings. De vaccinatieplicht geldt ook voor bedrijven, die 50 of meer melkschapen of -geiten houden.

Reden vaccinatie
Schapen en geiten kunnen Q-koorts overdragen op andere dieren en op mensen. Tussen 2007 en 2009 hebben duizenden Nederlanders Q-koorts gekregen. Daarom moeten houders van schapen en geiten sinds die tijd hun dieren vaccineren tegen deze infectieziekte. Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden.

Vaccineren én registreren vóór 1 augustus
De verplichte Q-koortsvaccinatie is maximaal 12 maanden geldig en moet ieder jaar vóór 1 augustus uitgevoerd zijn. De verplichte vaccinatie moet ook vóór die datum voor ieder dier worden vastgelegd in het identificatie- en registratiesysteem (I&R) van RVO.nl. Als een dier pas op 31 juli gevaccineerd wordt, moet de vaccinatie dus ook nog dezelfde dag geregistreerd worden. Voor publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren en boerencampings geldt verder dat zij geen bezoekers bij hun dieren mogen toelaten als hun dieren niet of niet op tijd zijn gevaccineerd.

Controle door de NVWA
De NVWA controleert of aan de vaccinatieplicht is voldaan. Geiten- en schapenhouders, die hun dieren niet of niet op tijd hebben laten vaccineren, kunnen een boete krijgen van € 2.500. Voor het niet of niet op tijd registreren van de vaccinatie kan de NVWA een boete van € 1.500 opleggen.