WOZ-beschikking goed controleren

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde op de peildatum 1 januari 2021. 

De WOZ-waarde is van belang voor:

 • de onroerende zaakbelasting;
 • het afschrijvingspotentieel van bedrijfsgebouwen;
 • het eigenwoningforfait;
 • de waardering woningen in box 3;
 • de waterschapsbelasting;
 • de gemeentelijke heffingen;
 • de erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te beoordelen. Dit begint met het opvragen van het onderliggende taxatierapport. Bij de beoordeling van de beschikking en het taxatierapport moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de tarieven gehanteerd voor een woning of een niet-woning en wat is daadwerkelijk de voornaamste bestemming?
 • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen, etc.)?
 • Is voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met vrijgestelde objecten, zoals de vrijstelling voor bedrijfsmatig geëxploiteerde landbouwgronden?
 • Is rekening gehouden met de vrijstelling van kassen en ondergrond voor de OZB-heffing?

Bent u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is? Maak dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar.

donderdag 3 maart, 2022|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde op de peildatum 1 januari 2020. De WOZ-waarde is van belang voor:

 • de onroerendezaakbelasting;
 • het afschrijvingspotentieel van bedrijfsgebouwen;
 • het eigenwoningforfait;
 • de waardering van woningen in box 3;
 • de waterschapsbelasting;
 • de gemeentelijke heffingen; en
 • de erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te beoordelen. Dit begint met het opvragen van het onderliggende taxatierapport. Bij de beoordeling van de beschikking en het taxatierapport moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de tarieven gehanteerd voor een woning of een niet-woning en wat is daadwerkelijk de voornaamste bestemming?
 • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?
 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met de vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatig geëxploiteerde landbouwgronden?
 • Is rekening gehouden met de vrijstelling van kassen en ondergrond voor de OZB-heffing?

Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Schakelt u een deskundige in voor het bezwaarschrift en leidt dit tot een correctie van de aanslag, dan heeft u recht op een kostenvergoeding.

donderdag 25 februari, 2021|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

WOZ-beschikking goed controleren

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde op de peildatum 1 januari 2019. 

De WOZ-waarde is voor veel belastingen van belang:

 • onroerendezaakbelasting;
 • afschrijvingspotentieel bedrijfsgebouwen;
 • eigenwoningforfait;
 • waardering woningen in box 3;
 • waterschapsbelasting;
 • gemeentelijke heffingen;
 • erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Voor een goede beoordeling is het raadzaam om het onderliggende taxatierapport op te vragen.

Bij de beoordeling van de beschikking moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?
 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden?

Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Schakelt u een deskundige in voor het bezwaarschrift en leidt dit tot een correctie van de aanslag, dan heeft u recht op een kostenvergoeding.

donderdag 5 maart, 2020|Agro|

Deel het nieuws, op elk platform!

Ga naar de bovenkant