Wanneer u in 2020 graasdierpremie wil aanvragen voor schapen of vrouwelijke vleesrunderen die op niet subsidiabele gronden grazen, moeten deze dieren uiterlijk op 15 mei 2020 correct geregistreerd staan in het I&R-systeem. Ook een herstelmelding moet tijdig ingediend worden. Bent u hiermee te laat, dan vindt een korting op de graasdierpremie plaats.

Herstelmeldingen voor 1 januari indienen

Ook bij een te late herstelmelding van 1 januari tot en met 15 mei wordt de premie gekort. Zorg daarom dat herstelmeldingen voor 1 januari 2020 worden gedaan.

Meldingstermijnen I&R

De geboorte van een lam moet binnen zes maanden in het I&R-systeem gemeld worden, overige wijzigingen binnen zeven kalenderdagen. Bij rundvee moeten alle wijzigingen (geboorte, aanvoer, sterfte, afvoer) binnen drie werkdagen gemeld worden. Wanneer u een ‘Overzicht Maatregelen en Meldingen’ ontvangt, moet u in de meeste gevallen binnen eenentwintig dagen herstellen.