De huidige stikstofproblematiek plaatst potentiële deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) voor een dilemma: meedoen aan de regeling of wachten op de stikstofmaatregelen van de overheid. Volgens de (ingetrokken) provinciale beleidsregels kunnen bedrijven die deelnemen aan de Srv geen gebruik maken van intern extern-salderen van de stikstofdepositie. Zij kunnen de ammoniakrechten dus niet te gelde maken.

Het indienen van een aanvraag voor de Srv is nog geen definitieve stap. Na het einde van de aanvraagperiode (15 januari 2020) zal RVO.nl nog enige tijd nodig hebben om de aanvragen te beoordelen en de berekeningen te maken van de hoogte van de vergoedingen voor de varkensrechten en -schuren. Vervolgens heeft de varkenshouder na de subsidieverlening nog acht weken de tijd om de ‘saneringsovereenkomst’ met de overheid te ondertekenen en terug te sturen. Op dat moment kan de varkenshouder alsnog besluiten om de aanvraag niet door te zetten. Waarschijnlijk zal er dan meer duidelijkheid zijn over de stikstofproblematiek, onder meer wat de mogelijkheden zijn voor intern en extern salderen van de stikstofdepositie. Het advies is daarom bij twijfel toch een aanmelding te doen voor de Srv om daarmee alle mogelijkheden open te houden.