BIJ12, een uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies, heeft vanaf 1 november een nieuw portaal voor het afhandelen van aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade: www.mijnfaunazakenbij12.nl. Hiermee is de afhandeling volledig gedigitaliseerd. 

De route voor het melden van faunaschade wijzigt niet. Dit blijft mogelijk via het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS). Schade melden is echter niet noodzakelijk om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.

MijnFaunazaken verbetert volgens BIJ12 de snelheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van een aanvraag en de afhandeling van aanvragen. Het portaal biedt de aanvrager (agrariër, grondgebruiker of gemachtigde namens hen) voordelen. Alle correspondentie tussen de aanvrager en BIJ12 verloopt digitaal via de persoonlijke omgeving in het portaal. Benodigde documenten en foto’s kunnen geüpload en toegevoegd worden aan het dossier. Percelen hoeven niet meer ingetekend te worden, maar worden via een koppeling met RVO ingeladen in MijnFaunazaken. Een aanvrager heeft bovendien op elk gewenst moment inzicht in de voortgang van een tegemoetkomingsaanvraag. Ook ziet een aanvrager precies welke acties eventueel nog ondernomen moeten worden.