Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland. Hoofdregel is dat deze mest direct in de grond wordt gebracht. Er is een uitzondering gemaakt voor het uitrijden op klei- en veengrond. Op deze grond mag met water verdunde mest worden uitgereden. Dit moet gemeld worden voordat men de eerste keer in het jaar op deze wijze gaat uitrijden.

Voorwaarden

Voor het uitrijden van verdunde mest op de grond gelden de volgende voorwaarden:

  • De mest wordt verdund uitgereden op klei- en veengrond. De verhouding is minimaal één deel water en twee delen drijfmest (of vloeibaar zuiveringsslib). Bij controle moet men dit laten zien.
  • De mest wordt uitgereden in strookjes tussen het gras. De strookjes zijn niet meer dan vijf centimeter breed en de afstand tussen de strookjes is in elk geval vijftien centimeter.
  • Het bemestingssysteem is tot aan de grond gesloten.

Melden

Het uitrijden van verdunde mest dient van tevoren gemeld te worden op mijn.rvo.nl. De ontvangstbevestiging van de melding moet getoond worden bij een controle.