Het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is op 13 april 2018 algemeen verbindend verklaard (AVV) door het ministerie van LNV. Het Programma Onderzoek en Innovatie bevat de onderzoeksthema's diergezondheid inclusief dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en keteninnovatie. Het oogmerk is het vergaren van meer kennis en inzicht zodat een kalvereigenaar zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan onderbouwen teneinde het verdienmodel te verbeteren.

De algemeenverbindendverklaring betekent dat alle eigenaren van vleeskalveren zich voor 1 juli 2019 moeten registreren bij SBK en moeten bijdragen aan het Onderzoeks- en Innovatieprogramma. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door het aantal opgezette vleeskalveren en bedraagt voor 2019 € 0,10 per vleeskalf (start: € 0,06 per opgezet vleeskalf, afmest: € 0,14 per opgezet vleeskalf).